Amplifier đèn, bán dẫn sử dụng nguồn linear, biến thế lớn (thường là biến thế xuyến) khi cắm vào ổ cắm không lọc hoặc lọc không tốt sẽ hay có hiện tượng máy rung è è, đây là do dòng DC đã chui vào trong điện lưới AC, dẫn vào thiết bị và làm lõi biến thế bị bão hòa từ (saturated) và sẽ bị rung, nóng.

iFi vừa ra mắt DC Blocker, là một bộ lọc được gắn phía sau chấu nguồn của amplifier, DAC, preamplifier để chặn không cho DC vào mạch nguồn nữa. Giá iFi DC Blocker là 3.000.000

Bên cạnh đó, iFi còn giới thiệu thêm một sản phẩm cũng hấp dẫn không kém, đó là cục iFi GND Defender để giúp triệt tiếng ù ù ra loa, gây ra bởi ground loop. Cục này cắm cũng như cục trên, cắm vào sau chấu nguồn của thiết bị.

Làm sao để biết dàn có bị ground loop hay không?

  1. Hệ thống đang nghe đang yên đang lành, mua một thiết bị mới về gắn vào thì bị ù ra loa, thiết bị mới đó có thể là phono, amplifier, dac, turntable.
  2. Hệ thống đã tiếp địa, nhưng vẫn bị ù ra loa, cho dù có đấu đúng GND post trên thiết bị và lọc nguồn.
  3. Nhà có nhiều ổ cắm được tiếp địa khác nhau. Điều này là không nên vì chúng ta chỉ cần một đường tiếp địa cho tất cả các thiết bị mà thôi.

d dề

GND Defender với mạch bảo vệ thông minh sẽ tự động phát hiện ground loop và triệt tiêu nó, nếu nhà nào có nhiều hơn một ground loop, ta sẽ cần nhiều GND Defender hơn, bản thân sản phẩm cũng được bảo vệ, có tính an toàn cao nhờ vào lớp vỏ cách điện dày cui cứng cáp, tụ gốm X7R và linh kiện bán dẫn bên trong đều có chất lượng cao. iFi GND Defender có giá 2.500.000.