Đây là bài hướng dẫn sử dụng JLAB GO AIR – mẫu tai nghe không dây giá rẻ nhất của thương hiệu này.

TAI TRÁI (L) TAI PHẢI (R)
Tăng âm lượng 1 chạm
Giảm âm lượng 1 chạm
Gọi trợ lý ảo Siri, Google Assistant 2 chạm liên tiếp
Dừng/phát nhạc 2 chạm liên tiếp
Tới bài Nhấn giữ trong 1 giây
Lùi bài Nhấn giữ trong 1 giây
Nhận cuộc gọi 1 chạm
Ngắt cuộc gọi 2 chạm liên tiếp
Từ chối cuộc gọi Nhấn giữ trong 1 giây
Chuyển giữa các chế độ EQ 3 chạm liên tiếp 3 chạm liên tiếp